Så här funkar det

Home » Så här funkar det

Om du vill att din organisation ska få hjälp med interaktiv teater så kommer vi att intervjua utvalda personer ur arbetsstyrkan och då gärna både ur ledning som ur alla nivåer inom organisationen Detta för att skapa en så bra bild som möjligt för oss i att kunna förmedla i den scen som vi senare sätter ihop. En av de absolut viktigaste ingredienserna för en lyckad scen är nämligen att det finns en stark igenkänningsfaktor.

När scenen, som är typsik för det aktuella företaget, är färdig får publiken komma med idéer på hur skådespelarna kan agera annorlunda. Detta är mycket effektivare än att låta personal rollspela själva då de får se allting utifrån hela tiden, vilket gör att de upplever att de kan se sig själva utifrån på ett helt annat sätt. Då de bidrar till scenens utveckling skapas ett roligt sätt att få till samtal samt utveckling på en helt ny nivå.

Det avslutas med att det förs ett samtal som mer konkret handlar om hur organisationen kan verka för att på ett bra sätt föra samtal med varandra. Denna typ av hantering kan många gånger vara ytterst nödvändig för många företag då omorganisation är någonting som knappast är standard för många företagsledningar att arbeta enligt.