Skola

Home » Skola

Våra föreställningar är frågeställningar som ger dig som pedagog en bild av vilken typ av ämnen som kan diskuteras. De är alla olika sidor på olika samhälls problem som enligt många kan motverkas genom att göra insatser i tidig ålder. En stor bidragande faktor är den populärkultura bilden av romantiserande av våld, sex och droger som gör att våra unga lätt får en skev bild av hur verkligheten bör se ut…

Är kärlek kemi!?!

I denna föreställning går Tage långt in på det surrealistiska området av kärlek och känslor. Denna föreställning erbjuder eleverna tre karaktärer som försöker utreda konceptet kärlek och vad de kan göra för att bättre förstå sig på detta. Till denna föreställning följer en lärarhandledning som erbjuder riktigt bra underlag för vidare samtal om föreställningen.

Denna är som vanligt utvecklad av en mycket erfaren teaterpedagog som hjälper barnen att utvecklas ytterligare inom detta område. Denna föreställning har hittills varit mycket populära i framför allt de övre mellanstadieåldrarna. Vi kommer gärna ut till er skola och framför denna föreställning men ni är också välkomna till vår studio!

Är lycka på riktigt?

I det moderna samhället har det aldrig funnits så många unga människor som äter antidepressiva mediciner. Denna föreställning handlar om självkänsla och jakten om en egen identitet. Upplägget vänder sig framför till elever i övre högstadiet/början av gymnasiet och lyfter upp en diskussion om dessa viktiga ämnen som vi verkar plåga våran ungdom med.

Denna föreställning är interaktiv vilket gör att diskussionen och klimatet blir väldigt organiskt för respektive publik. Det är ofta svårt att veta vilken typ av frågeställningar som passar sig bäst för olika publik och detta gör alltså att eleverna blir delaktiga och indirekt ställer frågor som vi sedan improviserar runt.

Är lycka på riktigt? Har också en lärarhandledning som medföljer gratis. Denna är till för att du som pedagog ska kunna fortsätta detta samtal med eleverna och samtidigt kunna skapa ett öppnare samtalsklimat om den här typen av frågor.

Är våld roligt?

I många av dagens ungdomskulturer finns det en väldigt stark genusroll som går ut på att killar ska vara tuffa, häftiga, våldsamma och annat som egentligen inte passar in i dagens samhälle för framgångsrika individer. Då man inte vill vara en tönt så kan det många gånger vara lättare att helt enkelt haka på våldstrenden. Detta är ett problem som vi på senare år har sett stiga allt mer och vi vill därför erbjuda pedagogisk grupphjälp genom föreställningen. Även om det framför allt är inriktat mot pojkar så återspeglar detta beteende ofta en uppmuntran av det andra könet.

Denna föreställning har varit mycket populär i de så kallade problemområdena och många skolor som har haft besök av denna har uppgett att detta har utvecklat skolmiljön till det bättre. Till föreställningen medföljer en lärarinstruktion som är utvecklad av vår teaterpedagog.